מערכת לימודי בטיחות

המערכת מופעלת במימון קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי

גודל טקסט:
אאא

הרשמה - שלב 1

דף זה מיועד לרישום עובדים בארגון שכבר הצטרף למערכת. אם ארגונך טרם הצטרף למערכת הקש כאן .
אם אין ברשותך "קוד ארגון" להרשמה למערכת, נא פנה למנהלן או לאחראי ההדרכה או לממונה הבטיחות בארגונך לקבלת "קוד ארגון" להרשמה למערכת. אם יש ברשותך "קוד ארגון" להרשמה למערכת, הזן קוד זה בשדה המתאים בדף זה, והחל בביצוע הליך ההרשמה למערכת.שלב 1שלב 2שלב 3


בשדה זה עליך להזין את הקוד אשר קיבלת ממנהל המערכת בארגונך , שים לב אם לא קיבלת קוד ארגון לא תוכל להרשם. Arrow downעזרה

ABOUT SSL CERTIFICATES