מערכת לימודי בטיחות

המערכת מופעלת במימון קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי

גודל טקסט:
אאא

מערכת ל"ב:

מערכת לימודי בטיחות (ל"ב) המופעלת באתר זה הינה מערכת הדרכה ממוחשבת הכוללת כלים לניהול למידה (L.M.S) ומיגוון לומדות המיועדות להדרכה ראשונית ולרענון עובדים בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה.


המערכת מיועדת למנהלי הדרכה ולעובדים במיגוון מקצועות ותפקידים באוניברסטיאות, מכוני מחקר, בתי חולים ומרפאות בישראל.


המערכת זמינה ונגישה בכל עת לכל משתמש רשום וכל שנידרש להפעלתה הוא מחשב המחובר לאינטרנט.

היזמים:

המערכת הוקמה ביוזמתם של מנהלי בטיחות וגיהות במספר בתי חולים ואוניברסיטאות בישראל אשר היו (ועודם) שותפים מלאים לאפיון ופיתוח מערכת ההדרכה ומיגוון הלומדות הזמינות במערכת זו לכל משתמש רשום.


המערכת פותחה ומופעלת בניהול, פיקוח והנחייה מקצועית של המוסד לבטיחות ולגיהות ובמימונה של "קרן מנוף" של המוסד לביטוח לאומי שהקצתה את התקציב הנידרש לפיתוח הקמה והפעלה של כל מרכיבי המערכת.

לוגו של המוסד לבטיחות וגיהות והמוסד לביטוח לאומי

מפתחי המערכת:

המערכת פותחה ומופעלת על ידי חברת סוקרטקסלוג'יק בע"מ אשר זכתה במכרז, שפירסם המוסד לבטיחות ולגיהות, להקמת והפעלת המערכת.


סוקרטקסלוג'יק בע"מ מפתחת ומספקת ללקוחותיה קשת רחבה של פתרונות טכנולוגיים ומתודולוגיים מקוריים לניהול למידה ופיתוח תכנים, המעצימים את הביצועים העסקיים של לקוחותיה.

לוגו של סוקרטס לוגיק

ABOUT SSL CERTIFICATES